Konsert Längtan 2009

Furorna 2012

Sundom 2012

Sundom 2013

Sundom 2014

Lunchkonsert 2014 vid August tillsammans med Grannlåt

Allsång 2015 hos Sven o Olav Jern

Konserter och repertoar våren 2016

Vasa  körfestival 2016 / Mötas i musiken / Affich / Ljudfiler

Mötas i musiken Konserter 2016 i Karleby / Affich

Samkonsert 2016 på Arbis med Joensuun laulu / Affich / Bilder

Allsång 2016 hos Sven o Olav Jern

Allsång Berghemmet, 18.4.2017

Samkonsert 20.5.2017 i Joensuu med Joensuun laulu / Affich / Program

Vasa  körfestival 2017 / Samkonsert 26.5 med Furorna o Kronoby sångkör / Program

Allsång 2017 hos Olav Jern

Joensuun Laulu o Wasa Bygdekör har samkonsert

i Baptistkyrkan 17.5.2019 kl 16 - 17 / Affisch 

Allsång på Vesterback 15.8.2019 kl 18 / Affisch