FSSMF förbundsmärke utdelas åt Wasa Bygdekör korister / Bild

Joensuun Laulu o Wasa Bygdekör har samkonsert

i Baptistkyrkan 17.5.2019 kl 16 - 17 / Affisch 

Allsång på Vesterback 15.8.2019 kl 18 / Affisch

 

 

Wasa bygdekör med folkdräkt

Wasa bygdekör med ny dräkt