Wasa bygdekör med folkdräkt

Wasa bygdekör med ny dräkt