Kören övar tisdagar

kl 18.00-19.30

i Berghemmets festsal,
Berggatan 2-4,
ingång från övregården.
 

Dirigent

Pia Ahonen Erickson

Kören består av :

           Sopraner  14

           Altar          11

           Tenorer      1

           Basar         3

Wasa Bygdekör (WB) är en blandad kör med 30 aktiva medlemmar. Kören registrerades i okt 2008. På repertoaren finns visor, sakral musik, evergreens och populärmusik. Kören deltar i körfestivaler, ordnar egna och samkonserter med andra körer och ibland orkestrar. WB är medlem i VSMF och FSSMF. Kören samarbetar med SFV-Bildning, fd Svenska Studiecentralen.Kören uppträder oftast i folkdräkter från olika regioner runt om i Svensk-Finland.